โฆษณา

รีวิวจาก Softonic

Microsoft Excel 2010 สุดยอดโปรแกรมจัดระเบียบข้อมูล

Microsoft Excel 2010 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมรวมสำนักงาน Microsoft Office 2010 ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่อย่าง Microsoft Corporation ซึ่งโปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดระเบียบ คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในสเปรดชีตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการจัดการข้อมูลที่มีรายละเอียดจำนวนมาก เช่น ตัวเลขแสดงจำนวนในรายการต่าง ๆ แล้วเรียงลำดับหรือทำข้อมูลให้ดูง่ายมากขึ้น แม้ว่า Microsoft Word 2010 จะเป็นเวอร์ชันที่เก่าเมื่อเทียบกับ Microsoft Excel 2016 แต่ก็นับว่ามีฟังก์ชันที่ครอบคลุมการใช้งานในสำนักงาน

Microsoft Excel 2010 เป็นเครื่องมือยอดนิยมในด้านการจัดทำบัญชีและการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขโดยเฉพาะ โดยเวอร์ชันนี้มีความคล้ายคลึงกับ Microsoft Excel 2007 แต่ก็มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมให้รองรับการทำงานขนาดใหญ่ได้มากขึ้นและมีระบบที่ประมวลผลได้รวดเร็วมากขึ้น

คุณสมบัติที่เพิ่มเติมเข้ามาในเวอร์ชันนี้ ได้แก่ แผนภูมิขนาดเล็กแสดงแนวโน้มของข้อมูล เครื่องมือช่วยคัดกรองข้อมูล รองรับสมการและสูตรที่สร้างขึ้นเองเป็นต้น

Microsoft Excel 2010 มีฟังก์ชันที่ช่วยจัดการข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีอยู่ 8 ฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อย ได้แก่ 1) SUM ใช้คำนวณข้อมูลหรือรวมผลของชุดตัวเลขในสเปรดชีต 2) TEXT ใช้แปลงวันที่หรือค่าตัวเลขเป็นสตริงข้อความ 3) VLOOKUP ใช้ค้นหาข้อมูลทั้งข้อความและตัวเลขที่อยู่ในสเปรดชีต

4) AVERAGE ใช้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานในช่องเซลล์ 5) CONCATENATE ใช้รวมข้อมูลจากสองเซลล์ขึ้นไปเพื่อเชื่อมต่อหรือรวมเนื้อหาเข้าด้วยกัน 6) COUNT ใช้นับจำนวนเซลล์ในช่วงที่มีตัวเลข 7) IF ใช้ตรวจสอบเงื่อนไข 8) MAX - MIN ใช้สำหรับหาค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดในช่วงของเซลล์

แม้ว่าบริษัทผู้พัฒนาจะยุติโปรแกรมเวอร์ชันนี้ไปแล้ว แต่ผู้ใช้งานสามารถหาดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมจากเว็บไซต์บริการซอฟต์แวร์ได้ฟรี นอกจากนี้หากใครที่ใช้งานบนมือถือ ก็จะสามารถเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดได้ฟรีเช่นกัน

โปรแกรม Microsoft Excel 2010 มีคุณสมบัติและฟังก์ชันในการประมวลผลสำหรับงานในสำนักงานได้อย่างครอบคลุม พร้อมกับผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือและมีความแม่นยำสูง

ด้วยคุณสมบัติการทำงานของ Microsoft Excel 2010 จะช่วยให้จัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบระเบียบ โดยเฉพาะการดำเนินงานด้านตัวเลข รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนออกมาเป็นรูปธรรมที่เข้าใจง่าย

ข้อดี

  • วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว
  • นำเสนอข้อมูลเป็นรูปธรรม
  • เป็นตัวเลือกที่ดีในการจัดเก็บข้อมูล
  • มีเทมเพลตฟรีจำนวนมาก

ข้อเสีย

  • ใช้งานยาก
  • มือใหม่จำเป็นต้องได้รับการอบรมการใช้งาน

ซอฟต์แวร์ที่มีในภาษาอื่น ๆรีวิวจากผู้ใช้เกี่ยวกับ Microsoft Excel 2010

มีคุณพยายาม Microsoft Excel 2010? เป็นคนแรกที่จะออกความคิดเห็นของคุณ!


โฆษณา

สำรวจปพลิเคชัน

โฆษณา

กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์นี้อาจแตกต่างไปตามประเทศต่างๆ เราไม่แนะนำหรือไม่ยอมรับการใช้โปรแกรมนี้หากเป็นการละเมิดต่อกฎหมายเหล่านี้. Softonic อาจได้รับค่าธรรมเนียมการแนะนำ หากคุณคลิกหรือซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่แนะนำที่นี่.